Zomerkamp 2021— een succes !

Het zomerkamp 2021 stond in het teken van het jubileum 110 jaar scouting Keizer Karel.
Het kamp, voor alle jeugdleden van alle speltakken was een succes.
Aan de hand van het geldende protocol konden we een mooi jubileumkamp organiseren , binnen de vigerende coronavoorschriften.

Dank aan de organisatoren va de verschillende speltakken.